KONKRET 

Hradec Králové

 

KONKRÉTNÍ
PODZIM 2022

03/09 – 31/10/2022

55. výročí založení Klubu konkretistů 

V letošním roce slaví KK3 Klub konkretistů kulaté jubileum. Konkretisté jsou na tuzemské umělecké scéně již 55 let .

 

Během celé existence Klubu, a to i dobách, kdy aktivity tehdejších členů, a to hlavně v době normalizace, probíhaly spíše v rámci neoficiální scény, a u mnohých i v zahraničním exilu, nedošlo k přerušení umělecké kontinuity, přátelských vazeb a výměny informací, i přes geopolitickou nepřízeň doby .

 

Za celou svoji existenci Klub v různých podobách a možnostech žil a jeho členové byli stále aktivní. Stále vznikala díla, která i v současnosti neztrácí nadčasové kvality a i nyní oslovují nové a nové generace autorů, kteří se svým myšlením a cítěním přimykají k programu konkrétního umění. Mění se doba, mění se okolnosti i technologické možnosti, ale filosofie konkretu je stále živým programem a rozhodně ji nevnímáme jako archaický přežitek vrcholu moderní epochy.

 

O životaschopnosti fungování KK jistě svědčí právě ony další a další generace mladých umělců, kteří různými cestami dospěli k platformám konkrétního umění či k jazyku, který se zmíněnou cestou různými způsoby konvenuje.

 

Již v minulosti duchovní otcové Klubu deklarovali, že toto uskupení není jen o programu, ale hlavně o přátelství. Díky tomu Klub i přes různé tlaky a nepřízeň doby přežil i do současné podoby .

 

Cílem této letošní přehlídky je ukázat vývoj tvorby některých protagonistů za několik dekád. Jelikož už v minulosti, kdy vznikl KK3 jsme mnohokrát avizovali, že Klub není uzavřená elitářská sekta, ale naopak otevřený a živý organismus, součástí letošní přehlídky je i spoluúčast hostů, o kterých jsme přesvědčeni, že mají svojí tvorbou co říci i v rámci konkrétního umění .

 

A tímto Vám jménem KK3 Klubu konkretistů přeji i letos příjemný a věřím, že i obohacující zážitek .

 

V Praze dne 22. 8. 2022

 

Mgr. Štěpán Málek akad. soch.
předseda KK3 Klubu konkretistů

KK_plakat.jpg

SmetanaQ Gallery
Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1

 

KONKRÉTNÍ
SMETANA

24/06 – 18/09/2022

Výstava k 55. výročí založení Klubu konkretistů 

Vědomí, že umění je univerzální, patří k základním charakteristikám konkretismu. Konkrét kdysi popsal Arsén Pohribný jako nově stvořený předmět estetické fascinace. Jedenáct umělců pokračuje, v čem Klub konkretistů vždy vynikal, předkládá v různých materiálech a technologiích oslňující hru s tvary, materiály, světlem, pohybem, náhodou, geometrií a krásou. Konkrétní Smetana vnímá člověka uvnitř širého kosmu. Jsme v něm ztraceni?

 

Kdybych tě mohl vést, jak rád bych tamtudy ved tě, kde neznám cest. Cituje slova Richarda Weinera Dalibor Chatrný. Směr vede máchovskými krajinami slov skrze akvamarely zrozené prosakováním až k herakleitovským zlomkům. Náhlé uvědomění si vlastní individuality ve fragmentech Jsem a Vyhledal jsem sebe samého doprovázejí čtyři nebeské kruhy Jaroslava Jebavého. Kroužením vzniklé víry popisují vesmírné dění, klid před výbuchem supernovy i nesmírnou nevyhnutelnost zániku hmoty. Pavel Hayek rozvlnil textilní detaily, jako kdyby pracoval s kosmickým prostoročasem, v němž uvízly deformy Jana Kováříka, podivné tvary mezi stvořeným a artificiálním světem. Průlet červí dírou, svět, co letí jako šílený, asociují minimalistické horizontální linie Ladislava Jezbery, v rychlosti pohybu sotva zaregistrujeme rudé obry, bílé trpaslíky a planetární kotouče Milana Housera. Konkrétním univerzem blikají zrcadla dalších dimenzí Markéty Váradiové. Kontrapunkt mezi krystalickým chaosem a přepečlivým řádem Vladany Hajnové není protikladem stavbám z nalezených přírodních segmentů Štěpána Málka. Umělý svět tak podobný přirozenému - a přece tak odlišný, je generován v neustálých procesech kybernetických algoritmů Aleše Svobody. U-život, buněčné automaty, simulace evolučních mechanismů se programují v reálném čase přímo před námi. Čím můžeme skončit? Začněme světlem instalace Richarda Loskota…  

text: Martina Vítková

SMQ_plakat_A3.jpg