KONKRET 

Městská galerie Zázvorka
v Novém Městě nad Metují

 

Symbióza / Konkretistické přístupyv současné grafice

10/04 – 12/06/2022

Výstava k 55. výročí založení Klubu konkretistů a 105. výročí založení SČUG Hollar

Klub konkretistů může letos oslavit 55 let od svého založení, Sdružení českých umělců grafiků Hollar dokonce ještě o padesát let více – 105 let. Pro Klub konkretistů to byla historie dramatičtější, dobovými zásahy na určitý čas utlumovaná i přerušená, s proměnlivou intenzitou činnosti. Jeho zrod konstituovala potřeba vzájemnosti, poskytnutí si opory v ideologicky nepřátelském prostředí. Klub konkretistů v době svého vzniku chtěl prosadit v uměleckém prostoru při centralizovaném politickém dohledu mnoha umělcům blízké, ovšem tehdy ideově podezřelé neokonstruktivní, geometrické a kinetické tendence, tedy tendence, kterým v tehdy „Západním“ světě nic nebránilo v růstu a kterým se dokonce věnovala výrazná pozornost. Oproti již dostatečně rozvinuté pozici informelu viděli konkretisté své cíle v odmítnutí existenciální a subjektivní citovosti, ve využití pragmatické konstrukční racionality. V tuzemsku dominující ideologii realismu zase konkretismus oponoval odmítnutím zobrazujících tradic a vyzvednutím autonomie tvůrce opírajícího se o samotné umělecké prostředky. V tom právě zůstává Klub konkretistů nositelem určité výtvarné tvůrčí pozice. Sdružení českých umělců grafiků Hollar je proti tomu sdružením profesním, které umožňuje celou šíři tvůrčího vyjádření, přičemž preferuje zájem svých členů o grafiku. Snad lze poznamenat, že ke grafickému vyjadřování umělci často sahají jako ke způsobu, jak zesílit dosah svého dílo, umožnit mu snadnější šíření, ale také vyzkoušet zcela nové postupy a prácis alternováním uměleckého záměru.

Nicméně obě společenství se v současnosti mohou pochlubit výraznou aktivitou svých členů a aktuálností jejich tvůrčích pozic. Na výstavě se sešlo 24 umělců se svými grafickými pracemi – 16 členů SČUG Hollar a 16 členů KK3, přičemž osm autorů ztělesňuje průnik obou společenství. Naše výstava by měla ukázat, co na půdorysu grafiky zůstává z původního konceptu konkretismu, ať už vědomě nebo bezděčně stále živé, případně jak se původní tušení prohloubila či rozrostla. Pojďme se projít výběrem možností, jimiž stále žije poselství vizuální autonomie umělecké tvorby.

(z textu kurátora Aleše Svobody)

NM_plakat_A3.jpg

Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře

Cesty konkrétního umění 2022

04/06 – 05/06/2022

konference

Snímek obrazovky 2022-02-24 v 7.57.52.png

Současný Klub konkretistů 3, který navazuje na tradici Klubu konkretistů založeného v roce 1967, realizoval již 10 výročních výstav pod názvem Konkrétní podzim, desítky výstav v tuzemsku i zahraničí, spolupracoval s autory mezinárodního konkretismu a vydal desítky publikací. 55. výročí založení Klubu je výzvou k ohlédnutí jak za jeho dosavadní existencí, tak i k výhledu do jeho budoucností a zároveň k zamyšlení nad smyslem konkrétního umění obecně. Konference Cesty konkrétního umění 2022 chce poskytnout prostor k prezentaci odborného zájmu či výsledků bádání s těmito tématy.

Konkretismus, zrozený jako jeden z mnoha uměleckých postojů avantgardních směrů a pojmově naznačovaný již Paulem Kleem, získal své jasné definování roku 1930 s vydáním manifestu Základy konkrétního umění, který zformuloval Theo van Doesbourg. Ještě v průběhu druhé světové války získává umělecký přístup konkrétního umění velký ohlas, potvrzený například mezinárodní výstavou Konkrete kunst v Basileji v roce 1944. Jeho jednoduché vymezení podal následně organizátor této výstavy Max Bill jako „konkreci abstraktní myšlenky“, protože „v konkrétním umění vznikají obsahy obrazů nezávisle na obrazech přírody“. V situaci kulturní a umělecké obnovy po skončení 2. světové válce vyústil tento umělecký postoj do vzniku řady uměleckých sdružení, do uspořádání mnoha výstav po celém světě a založení institucí, které se tomuto umění věnují. Široké rozvinutí myšlenky konkretismu s sebou samozřejmě přineslo ambivalenci obecného implicitního postoje a konkrétní explicitní historické trajektorie zapojených individualit, jak je tomu ostatně i s jinými, posléze zobecněným uměleckohistorickými pojmy (realismus, expresionismus ad.) Konkretismus tak samozřejmě provází i řada nejasností, ba dokonce zaujatostí a averzí.

Konference bude probíhat ve třech panelech:

  1. Historie konkretistického hnutí v mezinárodním i domácím pohledu, ustavování institucí spojených
    s konkretismem, umělecký vývoj účastníků hnutí.

  2. Ohlasy myšlenky konkretismu, konkretismus jako obecný  umělecký přístup, jeho interference s vědou, matematikou a informatikou, společenské aspekty konkretismu.

  3. Aktuální umělecké trendy v konkretistické tvorbě,explicitní i implicitní projevy konkretismu.

Výzva je adresována všem odborníkům, badatelům, pedagogům, umělcům i studentům.