KONKRET 

SmetanaQ Gallery
Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1

 

KONKRÉTNÍ
SMETANA

24/06 – 18/09/2022

Výstava k 55. výročí založení Klubu konkretistů 

Vědomí, že umění je univerzální, patří k základním charakteristikám konkretismu. Konkrét kdysi popsal Arsén Pohribný jako nově stvořený předmět estetické fascinace. Jedenáct umělců pokračuje, v čem Klub konkretistů vždy vynikal, předkládá v různých materiálech a technologiích oslňující hru s tvary, materiály, světlem, pohybem, náhodou, geometrií a krásou. Konkrétní Smetana vnímá člověka uvnitř širého kosmu. Jsme v něm ztraceni?

 

Kdybych tě mohl vést, jak rád bych tamtudy ved tě, kde neznám cest. Cituje slova Richarda Weinera Dalibor Chatrný. Směr vede máchovskými krajinami slov skrze akvamarely zrozené prosakováním až k herakleitovským zlomkům. Náhlé uvědomění si vlastní individuality ve fragmentech Jsem a Vyhledal jsem sebe samého doprovázejí čtyři nebeské kruhy Jaroslava Jebavého. Kroužením vzniklé víry popisují vesmírné dění, klid před výbuchem supernovy i nesmírnou nevyhnutelnost zániku hmoty. Pavel Hayek rozvlnil textilní detaily, jako kdyby pracoval s kosmickým prostoročasem, v němž uvízly deformy Jana Kováříka, podivné tvary mezi stvořeným a artificiálním světem. Průlet červí dírou, svět, co letí jako šílený, asociují minimalistické horizontální linie Ladislava Jezbery, v rychlosti pohybu sotva zaregistrujeme rudé obry, bílé trpaslíky a planetární kotouče Milana Housera. Konkrétním univerzem blikají zrcadla dalších dimenzí Markéty Váradiové. Kontrapunkt mezi krystalickým chaosem a přepečlivým řádem Vladany Hajnové není protikladem stavbám z nalezených přírodních segmentů Štěpána Málka. Umělý svět tak podobný přirozenému - a přece tak odlišný, je generován v neustálých procesech kybernetických algoritmů Aleše Svobody. U-život, buněčné automaty, simulace evolučních mechanismů se programují v reálném čase přímo před námi. Čím můžeme skončit? Začněme světlem instalace Richarda Loskota…  

text: Martina Vítková

SMQ_plakat_A3.jpg

Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře

Cesty konkrétního umění 2022

04/06 – 05/06/2022

konference

Snímek obrazovky 2022-02-24 v 7.57.52.png

Současný Klub konkretistů 3, který navazuje na tradici Klubu konkretistů založeného v roce 1967, realizoval již 10 výročních výstav pod názvem Konkrétní podzim, desítky výstav v tuzemsku i zahraničí, spolupracoval s autory mezinárodního konkretismu a vydal desítky publikací. 55. výročí založení Klubu je výzvou k ohlédnutí jak za jeho dosavadní existencí, tak i k výhledu do jeho budoucností a zároveň k zamyšlení nad smyslem konkrétního umění obecně. Konference Cesty konkrétního umění 2022 chce poskytnout prostor k prezentaci odborného zájmu či výsledků bádání s těmito tématy.

Konkretismus, zrozený jako jeden z mnoha uměleckých postojů avantgardních směrů a pojmově naznačovaný již Paulem Kleem, získal své jasné definování roku 1930 s vydáním manifestu Základy konkrétního umění, který zformuloval Theo van Doesbourg. Ještě v průběhu druhé světové války získává umělecký přístup konkrétního umění velký ohlas, potvrzený například mezinárodní výstavou Konkrete kunst v Basileji v roce 1944. Jeho jednoduché vymezení podal následně organizátor této výstavy Max Bill jako „konkreci abstraktní myšlenky“, protože „v konkrétním umění vznikají obsahy obrazů nezávisle na obrazech přírody“. V situaci kulturní a umělecké obnovy po skončení 2. světové válce vyústil tento umělecký postoj do vzniku řady uměleckých sdružení, do uspořádání mnoha výstav po celém světě a založení institucí, které se tomuto umění věnují. Široké rozvinutí myšlenky konkretismu s sebou samozřejmě přineslo ambivalenci obecného implicitního postoje a konkrétní explicitní historické trajektorie zapojených individualit, jak je tomu ostatně i s jinými, posléze zobecněným uměleckohistorickými pojmy (realismus, expresionismus ad.) Konkretismus tak samozřejmě provází i řada nejasností, ba dokonce zaujatostí a averzí.

Konference bude probíhat ve třech panelech:

  1. Historie konkretistického hnutí v mezinárodním i domácím pohledu, ustavování institucí spojených
    s konkretismem, umělecký vývoj účastníků hnutí.

  2. Ohlasy myšlenky konkretismu, konkretismus jako obecný  umělecký přístup, jeho interference s vědou, matematikou a informatikou, společenské aspekty konkretismu.

  3. Aktuální umělecké trendy v konkretistické tvorbě,explicitní i implicitní projevy konkretismu.

Výzva je adresována všem odborníkům, badatelům, pedagogům, umělcům i studentům.