top of page

 Galerie ŠKROUPOVKA 

Galerie Škroupovka
Hradec Králové

Konkrétní
podzim 2023 

ELEMENTY

7/9–31/10/2023

text: Martina Vítková 
kurátorka výstavního projektu

 

Element je cosi základního. Starověcí mudrci a filozofové mluvili o pralátkách. Jejich dědictvím je představa, že svět byl stvořen z ohně, země, vody a vzduchu.  Ke čtyřem živlům nezkrotné, neovladatelné a často  ničivé přírodní síly bývá často přidáván element pátý  (a to nejen v Bessonově filmu), duchovní, pojmenovaný éter, pneuma, později možná elektřina. Primární elementy lze vyjádřit základními geometrickými tvary, jak je promýšleli konkretisté v letech 2014 až 2016. Čtverec je země, trojúhelník racionalita, kruh celistvost, ego, já, slunce a nebe. Vlnovka zastupuje vodu. Elementy a jejich vizuální vyjádření zkoumá víc jak dvacet umělců z řad konkretistů a jejich hostů:  Nikos Amutidis, Ladislav Daněk, Vladana Hajnová,  Josef Haring, Jolana Havelková, Vladimír Havlík,  Pavel Hayek, Jaroslav Jebavý, Iva Kolorenčová, Štěpán  Málek, Václav Malina, Břetislav Malý, Miloslav Polcar, Lada Semecká, Václav Sika, Miloš Šejn, Zdeněk  Šplíchal, Miroslav Štěpánek, Pavel Štýbr, Filip Švehla, Markéta Váradiová a Lenka Vilhelmová. Autoři nepřekvapivě rozšířili představu o tom, jaké elementy náš svět určují. Lidstvo je součástí přírody, ale to, co nás spojuje, je kultura. Mezi základní elementy se pro-bojovala hudba, písmo, informace nebo barva. A jak napsal Leigh Hunt, anglický radikální romantický novinář  a spisovatel z počátku 19. století: Barvy jsou úsměvy přírody.


S vodou je spojen koloběh, změna skupenství. Štěpán Málek sestaví ve výstavě bazén. Dvojice Circumpunct (Markéta Váradiová a Iva Kolorenčová) si připravila vědecký experiment Redintegratio (Obnovení), který obsahuje, vodu, vosk a změnu teploty. Zdeněk Šplíchal zaznamenává vodní stopy, kruhy na vodě.  Lada Semecká vnímá sklo v jeho transparenci a matu jako vodu, déšť, mlhu a led. Sklo má i mnoho vlastností země a bez ohně ho není možné zpracovávat. Během umělecké rezidence z Miami fascinoval Filipa Švehlu výhled na moře, ten druh živlu, který připoutává svým pravidelným rytmem, rozlohou, vůní. Pro Jolanu Havelkovou je řeka partiturou: …zabývám se českými a moravskými říčkami a řekami. Fotografuji hladinu, pod hladinou, pokládám fotografický papír do vody,  k břehům a následně propojuji více vrstev v jeden obraz. Zaznamenávám dna řek, snažím se dostat dovnitř vody, uchopit její skupenství a zastavit ji v čase různými tvůrčími prostředky.

Země a procesy, které se na zemi díky přirozenému koloběhu růstu a zanikání odvíjejí, zajímají Miloše Šejna, výrazného představitele land-artu nebo Pavla Hayeka. Performer Vladimír Havlík zatoužil usnout v lůně země. S energií země pracuje také sochař Nikos Armutidis. Zvon Lady Semecké je tavený a leštěný čedič.  Barvám země a vzduchu propadl grafik Josef Haring.


Vzduch (vítr) je neuchopitelný prvek navázaný na vznik elektřiny, je stejně tak dobrotivý (opylování stromů  a rostlin), jako destruktivní. Performativní cestou,  leckdy i na vlastní kůži, zažil Vladimír Havlík všechny  živly. V 80. letech vznikla Hudba pro vítr, Ohně na řece. Fotografický záznam Pokus o spánek se týká země, Čtverec – kámen, voda, mráz, led pak země, vody  a vzduchu. Václav Malina vychází z tradiční krajino- malby, které se vždy zabývala řekami, zemí a vzduchem vůkol. Jaroslav Jebavý vidí v kruzích z pastelové drtě planety, Zemi, zároveň kosmos. Pavla Štýbra inspirovala hudba, tok tónů a rytmu, ve své proměnlivosti  podobná čeřící se vodě a vzdušným vírům. Lenka Vilhelmová a Miroslav Polcar pracují s otisky, v nichž je voda, vzduch i země. 
Oheň, dárce i ničitel je spojen s kovem. Spící hora Miroslava Štěpánka je zemí vytepanou z kovu. Ladislav Daněk kreslí hořícími zápalkami a popelem  v cyklu Stigmatizace. Václav Sika si oblíbil barvy ohně a země. Tématem Vladany Hajnové je protiklad, oheň a voda, mužský a ženský princip. Břetislav Malý ve svařovaném kovu vytváří prostor pro barvu.  S J. W. Goethem a P. O. Rungem vnímá barvu jako  prostor mezi světlem a stínem. Barva je základním  elementem světa a umění zvláště. Barva je vlnění,  které matérie pohlcuje a odráží. Proto může být pro malíře zajímavé pracovat nikoli jen s plátnem, ale  i s kovem a grafitem. 

  • Facebook
bottom of page