top of page

 Galerie ŠKROUPOVKA 

Galerie Škroupovka v Hradci Králové

ETHERY

Alžběta Kopecká / Vlasta Samohrdová 

17/2–6/3/2024

Aby vyložili zjevy na přetržitém slohu hmoty založené, jakož i úkazy světelné a tepelné, fysikové již odedávna předpokládali zvláštní přejemnou látku, která má všecky vlastnosti hmoty mimo važitelnost… těmito slovy popisuje étery Otův slovník naučný. Étery vnímáme jako cosi neuchopitelného. Pro fotografku Alžbětu Kopeckou jsou ethery těkavými hmotami, jež na fotografiích vidíme materializované. V realitě je spíše tušíme nebo cítíme. Sochařka Vlasta Samohrdová vnímá těkavost vzpomínek, jež se snaží zachytit různými materiály, od těch věčných až po ty dočasné. Těkavé, neklidné, vrtkavé, přelétavé, toulavé a sotva viditelné věci jsou v našich životech často důležitější než to, co je hmotné a zjevné. A to je téma pro umění. Martina Vítková

  • Facebook
bottom of page