Galerie AMB 

Hradec Králové

Konkrétní
podzim 2020

04/09–01/10 2020

Vernisáž 03/09 v 17.00 hod. Muzeum Východních Čech, Eliščino nábřeží 465/7

a v 18.00 hod. Galerie AMB, Ambrožova 729

Kdyby Josef Gočár cestoval časem a v září roku 2020 se objevil v Hradci Králové, co by spatřil? Jak jím navržené okružní třídy sotva stačí nárůstu automobilismu? – ale zaplaťpánbu za ně, jiná města jsou na tom mnohem hůře (viď, Pardubice!). Možná by se přišel podívat, co se změnilo za víc jak sto let v architektuře musea od jeho učitele Jana Kotěry. Ve sklepení by viděl úplně nově adaptovaný prostor s výstavou Klubu konkretistů KK3. Jistě by zašel i ke své vlajkové lodi, funkcionalistickému kostelu v Ambrožově ulici. A hle, co by tam nalezl? Výstavu Klubu konkretistů KK3.

Připomeňme si, jak se k architektuře Josefa Gočára vztahuje Klub konkretistů. V první řadě můžeme uvést důraz na racionalismus a geometrický jazyk, to mají jistě společné. 

Slovo konkrét označuje esteticky fascinující nový tvar či dílo, zhotovené nenapodobivým způsobem, tedy nejčastěji řečí geometrie a minimalismu. Jak to popsal Victor Vasarely: Moje obrazy jsou uklidňující nebo vzrušující vizuální dráždění, která jsou pro člověka stejně nenahraditelná jako kyslík, ultrafialové záření nebo vitamíny. Jak dlouho s námi tento typ umění je? Podíváme-li se na kompozice a zlatý řez, snad odvždycky. Základní geometrická kompoziční síť ovšem bývala zahalena pláštěm napodobujícím realitu. Téměř za každou renesanční malbou, ať už jde o madonu nebo Ukřižování, je soustava linií a propojených geometrických tvarů. Racionální umění bez závislosti na viděné realitě je s námi přibližně od doby těsně před první světovou válkou. Wassily Kandinsky objev nenapodobivého umění přirovnal k rozbití atomu v roce 1911. Prvními geometristy možná nebyl Mondrian, Kandinsky a Kupka, ale švédská malířka Hilma af Klint. Rozkvět tohoto přístupu k umění se stal ve dvacátých a třicátých letech neskutečně ohromujícím. Existovaly skupiny Abstrakce-Tvorba a Kruh a čtverec se skutečně globální působností. Od Sovětského svazu, přes celou Evropu, Spojené státy až do Jižní Ameriky. Zřejmě proto, že geometrie mohla být univerzálním jazykem. Další velký boom přišel v šedesátých letech. Tehdy byl založen Klub konkretistů také v Čechách v návaznosti na vznik skupiny Křižovatka. 

Část z textu Martiny Vítkové

© 2020 by Petr Scháněl  www.schanel.cz

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now