Galerie AMB 

Galerie AMB v Hradci Králové

KONSONANCE

05/05 – 30/05/2022

Zuzana Bartošová, Andrea  Uváčiková, Zbyněk Janáček

Andrea Uváčiková

* 1990 v Ilavě, Slovensko

Vystudovala propagační grafiku na Střední umělecké škole v Trenčíně, po té volnou grafiku na Fakultě umění Ostravské Univerzity ve škole Zbyňka Janáčka v letech 2010–2015. Doktorské studium absolvovala na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci studijní stáže působila na Fakultě umění Slezské univerzity v Katovicích a Akademii sztuzk pieknych v Gdaňsku. Vyučuje na Katedře kresby a grafiky Fakulty umění Ostravské univerzity. Její práci charakterizuje interdisciplinární přesah a využití tradičních i zcela současných médií, od klasické grafiky k práci s digitálním obrazem.

Zuzana Bartošová 

* 1992 v Brně

Vystudovala Střední školu umění a designu v Brně, ateliér přírodních materiálů Jaroslava Prášila a Roberta Vlasáka na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pokračovala ve škole Sochařství 2 Jana Ambrůze a Pavla Korbičky na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v letech 2013–2017. Vzdělání si rozšířila stáží na Estonian Academy of Art v Tallinu a pedagogickým studiem na Fakultě stavební VUT v Brně. Působí jako vedoucí oboru Design a vizuální  komunikace na Střední uměleckoprůmyslové škole v Jihlavě-Heleníně. Věnuje se především instalaci, objektu a soše. Aktuálně se zabývá opakováním, cirkulací  a koloběhem.

Zbyněk Janáček 

* 1957 v Jeseníku

V letech 1976–1981 absolvoval Filozofickou fakultu  v Olomouci. Působil jako výtvarný redaktor v ostravských nakladatelstvích, v současnosti je dlouholetým pedagogem, děkanem a profesorem Fakulty umění Ostravské univerzity. Za své grafické práce získal řadu cen, včetně ocenění Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka. Věnuje se počítačové grafice, serigrafii a přesahům grafiky směrem k objektu a do prostoru. 

A4_loga_page-0001.jpeg