top of page

Jiří Hilmar

Jiří Hilmar se narodil 23. května 1937
v Hradci Králové. Čelný představitel české geometrické abstrakce a op-artu, sochař, malíř a grafik. Vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu
v Praze a v roce 1967 spoluzaložil první Klub konkretistů. V roce 1969 odešel do Německa a dlouhá léta žil
v Gelsenkirchenu, nyní se vrátil opět do Čech. Základem jeho práce je téma prostoru, který vnímá nejen jako třídimenzionální vymezení, ale především jako prostředí, jehož historické a společenské aspekty jsou formovány člověkem.

 

více info...

bottom of page