top of page

 OSTATNÍ 2020 

ARTIENALE výtvarné sympozium Fenomén Gočár, Plenérové kreslení architektury města HK, Nábřeží umělců 2020 Fenomén Gočár, výstavy fotografií z Nábřeží umělců 2020 - Informační centrum, SVK HK, soutěž Hele, Gočár!

bottom of page