Cesty konkrétního 
  umění 2022 

Aleš Svoboda: Umělecký přístup konkretismu

Pojem konkrétního umění se ustavoval především jako obhajoba takových uměleckých přístupů, které odmítaly surrealistickou narativnost, expresionistické akcentování emocí a impresionistické či realistické vyhledávání senzuálních impulzů tvorby. Umělecké dílo mělo prostřednictvím velmi autonomní, dokonce experimentální práce s výtvarnými prostředky otevírat nové prostory pro estetické vnímání a obnovovat pružnost lidské mysli. Umělce přitahovaly racionální úvahy o tvarech a barvách, promýšlení kompozičních alternativ a otevřených procesů, proměnlivost a pohyblivost uměleckých děl; umělci také často zkoušeli dosud nepoužívané materiály a výrobní postupy. V šedesátých letech k sobě upoutal pozornost minimalismus, který radikální redukcí tvarů inicioval přesvědčení, že idea díla je vším a jeho definitivní realizace je jen možným důsledkem. Tato „konceptualizace“ umění nejen souzní s postupy konktretismu, ale i s pojetím generativnosti, jako nového uměleckého aspektu.

Jakub Guziur: Digitální konkrétní poesie?

Americký konceptuální umělec, básník a kritik Kenneth Goldsmith se domnívá, že konkrétní poesie v počítačové době povstala z popela jako „digitální fénix“. Značnou pozornost, jíž se konkrétní poesie na dnešní mezinárodní umělecké scéně opět těší, dokládá nejen množství retrospektivních výstav a publikací, včetně reprintů klasických prací, ale také řada původních uměleckých projektů, z nichž nejvýznamnější představuje rozsáhlá publikace The New Concrete: Visual Poetry in the 21st Century (2015). Text se věnuje několika soudobým dílům, která se vztahují k poetice klasického konkrétního básnictví, a pokouší se tento vztah vyjasnit.